شکلات ولنتاین(شکلات دست ساز روز عشق)

ما شوکوآرتی ها نیز ولنتاین را به همراه شما عشاق عزیز هر سال 25 بهمن ماه جشن می‌گیریم.روزی که ما محبت و عشق را با فرستادن شکلات ولنتاین عاشقانه نشان می‌دهیم. چرا که از رسوم روز عشاق هدیه دادن شکلات و تزیین آن می باشد.

شکلات دست ساز شوکوآرت بهترین هدیه برای ولنتیاین هست .

Scroll Up