نویسنده: شوکوآرت

راز شوکوآرت

راز شوکوآرت پس از سال ها فعالیت در زمینه هدایای تبلیغاتی و بازاریابی  به این درک رسیدیم که هدایا واکنش های متفاوتی در فرد بر […]

هدف شوکوآرت

هدف شوکوآرت هدف شوکوآرت خلق یک لبخند است .  لبخندی که ماحصل تاثیری فراموش نشدنی بر ذهن مخاطب می باشد . ما معتعقدیم که این مهم با […]

شوکوآرت چیست

شوکوآرت چیست؟ هنر همیشه تاثیر گذاری را دو چندان می کند.  و از سویی تفاوت عمده ای بین شکلات های دست ساز و صنعتی وجود […]

Media Skills: How to Conduct Media

Education is the process of facilitating learning, or the acquisition of knowledge, skills, values, beliefs, and habits. Educational methods include storytelling, discussion, teaching, training, and […]

Conference on Uni Education

Education is the process of facilitating learning, or the acquisition of knowledge, skills, values, beliefs, and habits. Educational methods include storytelling, discussion, teaching, training, and […]

Uni Education Autumn 2018

Education is the process of facilitating learning, or the acquisition of knowledge, skills, values, beliefs, and habits. Educational methods include storytelling, discussion, teaching, training, and […]

Advanced Language English

Education is the process of facilitating learning, or the acquisition of knowledge, skills, values, beliefs, and habits. Educational methods include storytelling, discussion, teaching, training, and […]

Complete Guide to Photography

Education is the process of facilitating learning, or the acquisition of knowledge, skills, values, beliefs, and habits. Educational methods include storytelling, discussion, teaching, training, and […]

Artificial Intelligence

Education is the process of facilitating learning, or the acquisition of knowledge, skills, values, beliefs, and habits. Educational methods include storytelling, discussion, teaching, training, and […]

Scroll Up